Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

V tomto dokumentu bychom Vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

  1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme pro účely platného uzavření, změny a ukončení smlouvy v souladu s energetickým zákonem a občanským zákoníkem.

Rozsah pro tyto účely zpracovávaných osobních údajů je vymezen údaji na formulářích smluv, plných mocí. Standardně se jedná zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací, emailová nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČ, číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, číslo měřicího zařízení, EIC/odběrného místa atd.

Doba zpracování je vymezena dobou 5 let od ukončení smluvního.

  1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny našim zaměstnancům, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, případně další osobě v souladu se Zákonem a Nařízením.

  1. COOKIES

Při návštěvě internetových stránek www.vase-energie.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači zákazníka, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. V případě, že zákazník nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

  1. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Při odeslání zprávy kontaktním formulářem se vytváří a odesílá mailová zpráva. Obsah této zprávy ani jakékoli údaje o odesílateli se neukládají do databáze na serveru, použití kontaktního formuláře je tedy ekvivalentní odeslání mailové zprávy.

  1. ONLINE SMLOUVY

Při vyplnění online formuláře smlouvy se formulář vloží do mailové zprávy. Obsah této zprávy, tedy i formuláře, ani jakékoli údaje o odesílateli se neukládají do databáze na serveru, použití kontaktního formuláře je tedy ekvivalentní odeslání mailové zprávy obsahující vyplněný formulář.

  1. OBSAH VLOŽENÝ Z JINÝCH WEBŮ

Na webu může být zahrnutý obsah z fyzicky jiného webu, konkrétně Google maps pro polohu provozovny nebo SmartChat. Vložený obsah se chová stejným způsobem, jako kdybyste navštívili přímo tento jiný web. Tento web může sbírat vaše data, používat cookies, tracking (sledování) třetí stranou, monitorovat interakci s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste zalogován na tuto stránku.