Ke stažení

Licence pro obchod s plynem

VOP

Zásady ochrany osobních údajů

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.

V tomto seznamu najdete informace a rady ze světa energií.

Vysvětlivky

DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU
Kategorie maloodběratel (odběr na IČ) podléhá dani ze zemního plynu ve výši 30,60 Kč/MWh nad rámec ceny uvedené v ceníku jako Kč/MWh. Daň ze zemního plynu.

VYSVĚTLENÍ DALŠÍCH POJMŮ A ZKRATEK
MWh = megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh)
m3 = metr krychlový (1 m3 ~ 0,01055 MWh = 10,55 kWh)
EIC – jednoznačná identifikace odběrného místa nezávislá na dodavateli plynu; tedy v rámci celé ČR.

VÝPOČET SPOTŘEBY A PŘEVOD Z m3 NA MWh
Spotřeba v m3 x Objemový koeficient x Spalné teplo (kWh/m3) = spotřeba v MWh
(příklad: 1863m3 x 0,9680 x 10,685 = 19,269 MWh)

VYSVĚTLIVKY K ÚDAJI O ZPŮSOBU ODEČTU
N – odečet dodavatele, S – odečet zákazníkem, O – odhad odečtu, D – doúčtování spotřeby

FAKTURA JE DAŇOVÝM DOKLADEM
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 261/2007 Sb., část čtyřicátá pátá, o dani z plynu.

Vaše Energie, s.r.o. l Sídlo: Kurzova 2222/16, Praha 5 – Stodůlky, 155 00, l tel: +420 227 272 444 l obchodující pod značkou Vaše Energie l Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337618 l IČ: 09526196 l DIČ: CZ09526196 l Číslo účtu / numerický kód banky: 2781231002 / 5500 Raiffeisenbank, a.s.